Kineziologie

Kineziologie

Kineziologie je metoda, která vychází z faktu, že náš mozek funguje jako dokonalý počítač. Vše co jsme kdy dělali, slyšeli, zažili či viděli se zde ukládá.

Pokud vše v mozku funguje tak, jak má, levá a pravá mozková hemisféra spolu spolupracují a vyměňují si energetické impulzy. Může se však stát, že během svého života zažijeme nějaké traumatické zážitky či stresové situace a tím dojde k vytvořením blokád, které zapříčiní nesprávnou komunikaci mezi hemisférami. Tyto neurologické blokády můžou zabraňovat našemu správnému a efektivnímu jednání, bez našeho vědomého přičinění pak můžeme naprosto automaticky opakovat stále stejné, někdy destruktivní a nevhodné reakce. Kineziolog dokáže tyto blokády vyhledat, uvolnit a tak nastolit rovnováhu v systému.

Velkou předností kineziologie je, že pracuje nejen s naší vědomou, ale také s podvědomou a nevědomou částí naší mysli. Lze také proniknout do problematiky rodových linií a může nám pomoci si uvědomit opakující se vzorce v klientově rodině a najít, kde je počátek problémů, které se předávají po generace. Pro získání informací z našeho podvědomí používá terapeut jednoduchý kineziologický test, který funguje na základě svalového tonusu. Pomocí tohoto testu dostává informace a odpovědi, které mu pomáhají objasnit příčiny našich problémů a nesnází.

K uvolnění energetických blokád a k nastolení rovnováhy v těle se používají speciální korekční techniky a cvičení.

Vše probíhá ve vzájemné spolupráci mezi terapeutem a klientem. Kineziologie je vhodná jak pro dospělé, tak pro děti.

Kineziologie pro děti – práce s dětmi touto metodou je velmi vhodná a účinná, má ale svá specifika. S dětmi mladšími 6 let se pracuje přes rodiče, nejčastěji přes matku, protože vše, co prožívá matka a co se děje v rodině se odrazí na dítěti. Od 6 let je možné pracovat přímo s dítětem.